‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बार्षिक बजेट ,नीति तथा कार्यक्रम पुस्तक २०७५/७६

७५/७६ 08/28/2018 - 14:11 PDF icon red book 2075076.pdf