‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

गोबिन्द न्यौपाने

ठेगाना :: 
बुद्धशान्ति - ०३ ,झापा
पद :: 
का. स
फोन: 
९८४२७९६६७२