‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

झापा जिल्ला पुर्णखोप घोषणा कार्यक्रमको उपलक्ष्यमा प्रदेश नं १ का माननीय मुख्य मन्त्री श्री शेरधन राईबाट पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र ग्रहण गर्दै !