FAQs Complain Problems

बिबरण संकलन फाराम

बुध्दशान्ति गाउॅपालिकाका ,झापा,स्थाई घर ठेगाना भई हाल  काठमाडौंमा बसोबास गरीरहनु भएका  र बुध्दशान्ति गाउॅपालिकामा आउन चाहनुहुने सम्पूर्णलाई यस फाराममा तोकिएको विवरण भरिदिनहुन अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: