FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पाँचौ गाउँसभा सम्बन्धमा जारी गरिएको सूचना 

प्रधनमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खटिएका कामदारका नामावली तथा स्वीकृत भएका आयोजनाको नाम पठाई दिन हुन .

ठेक्का रद्द गरिएको सूचना 

बुद्धशान्ति गाउँपालिका ,शिक्षा शाखाद्वारा खेल र खेलाडीको नाम दर्ता सम्बन्धमा जारी गरिएको सूचना .

जानकारी सम्बन्धमा