FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बुद्धशान्ति गाउँपालिका-शिक्षा शाखा द्वारा मिति २०७५/१०/२१ गते आयोजना गरिएको आधारभुत तह स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलापको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ .

सुचिकृत मेलमिलापकर्ताहरुको सुची प्रकाशन गरिएको सूचना ..

कृषि योग्य जग्गा खण्डिकरण सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको निर्देशन ..

प्राथमिक तहका लागि शिक्षक सेवा तयारी कक्षा सम्बन्धि सूचना

अ.हे.व तथा अनमिहरुका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा सम्बन्धि सूचना