FAQs Complain Problems

सूचना

बिद्युतिय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना /ठेक्का रद्द गरिएको सूचना 

दस्तावेज:
मिति: 06/06/2019 - 13:33

ठेक्का रद्द गरिएको सूचना 

दस्तावेज:
मिति: 06/03/2019 - 20:04

बुद्धशान्ति गाउँपालिका ,शिक्षा शाखाद्वारा खेल र खेलाडीको नाम दर्ता सम्बन्धमा जारी गरिएको सूचना .

दस्तावेज:
मिति: 05/31/2019 - 16:12

जानकारी सम्बन्धमा 

दस्तावेज:
मिति: 05/31/2019 - 11:00

Invitation for sealed quotation for the procurement of the 

1. Supply of different agro machinary tools.

2.Supply of power tiller and power trailer.

दस्तावेज:
मिति: 05/23/2019 - 21:31

Invitation for sealed quotation for procurement of : Glazing and AGP work in Dharagola View Tower

दस्तावेज:
मिति: 05/17/2019 - 10:53

सिलबन्दी दरभाउपत्र तथा विद्युतिय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ......

दस्तावेज:
मिति: 05/08/2019 - 17:08

Intern छनौट परीक्षाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ .

दस्तावेज:
मिति: 04/26/2019 - 12:45

Pages