FAQs Complain Problems

सूचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निबेदन सम्बन्धमा प्राप्त् संसोधित निवेदनको ढांचा 

दस्तावेज:
मिति: 03/22/2019 - 10:15

बुद्धशान्ति गाऊँपालिकाद्वारा २०७५ साल को होलि पर्वको विदा सम्बन्धी जारी गरिएको सूचना....

दस्तावेज:
मिति: 03/19/2019 - 21:24

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको विपद ब्यस्वथापन (कोष) संचालन  कार्यविधि -२०७५

दस्तावेज:
मिति: 03/14/2019 - 16:34

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको विपद ब्यस्वथापन (कोष) संचालन  कार्यविधि -२०७५

दस्तावेज:
मिति: 03/14/2019 - 16:34

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको विपद ब्यस्वथापन (कोष) संचालन  कार्यविधि -२०७५

मिति: 03/14/2019 - 16:33

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको गाउँ खेलकुद संचालन सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५

दस्तावेज:
मिति: 03/14/2019 - 16:28

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०७५

दस्तावेज:
मिति: 03/14/2019 - 16:26

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको कर तथा गैर कर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७५

दस्तावेज:
मिति: 03/14/2019 - 16:24

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति संचालन निर्देशिका  -२०७५

मिति: 03/14/2019 - 16:22

Pages