‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

सूचना

उपभोक्ता समिति गठन गरि सिफारीस गरि पठाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरि सूचना 

दस्तावेज:
मिति: 01/18/2019 - 14:28

मेलमिलापकर्ता को रुपमा सुचिकृत हुन आवश्यक फारामको ढांचा 

दस्तावेज:
मिति: 01/08/2019 - 14:42

४८ घन्टे मेलमिलाप तालिम लिई मेलमिलाप कर्ताको रुपमा सुचिकृत हुन इच्छुक नेपाली नागरिकबाट आबेदनको लागि जारी गरिएको सूचना ....

 

फारामको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

दस्तावेज:
मिति: 01/08/2019 - 14:34

त्रुटी सच्याईएको बारे सूचना ....

मिति: 12/04/2018 - 13:01

मिति २०७५/०६/२४ देखि मिति २०७५/०७/३० सम्म बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु..

मिति: 11/26/2018 - 14:17

स्टाफनर्स छनौट परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना .

दस्तावेज:
मिति: 11/25/2018 - 13:07

पशु सेवा शखाको अनुदन कर्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।

दस्तावेज:
मिति: 11/06/2018 - 10:42

Pages