FAQs Complain Problems

ग्यालरी

मिति २०७६/०६/०३ गते  बुद्धशान्ति गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा दिप प्रज्वलन सहित नेपालको संबिधान वितरण गर्दै "संबिधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस" मनाउंदा कैद गरिएका केहि तस्विरहरु

मिति: 09/20/2019 - 19:51
, , , ,

मिति २०७६/०६/०३ गते  बुद्धशान्ति गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा दिप प्रज्वलन सहित नेपालको संबिधान वितरण गर्दै "संबिधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस" मनाउंदा कैद गरिएका केहि तस्विरहरु

मिति: 09/20/2019 - 19:51

मिति २०७६/०६/०३ गते  बुद्धशान्ति गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा दिप प्रज्वलन सहित नेपालको संबिधान वितरण गर्दै "संबिधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस" मनाउंदा कैद गरिएका केहि तस्विरहरु

मिति: 09/20/2019 - 19:51

मिति २०७६/०६/०३ गते  बुद्धशान्ति गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा दिप प्रज्वलन सहित नेपालको संबिधान वितरण गर्दै "संबिधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस" मनाउंदा कैद गरिएका केहि तस्विरहरु

मिति: 09/20/2019 - 19:51

मिति २०७६/०६/०३ गते  बुद्धशान्ति गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा दिप प्रज्वलन सहित नेपालको संबिधान वितरण गर्दै "संबिधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस" मनाउंदा कैद गरिएका केहि तस्विरहरु

मिति: 09/20/2019 - 19:51

मिति २०७६/०६/०३ गते  बुद्धशान्ति गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा दिप प्रज्वलन सहित नेपालको संबिधान वितरण गर्दै "संबिधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस" मनाउंदा कैद गरिएका केहि तस्विरहरु

मिति: 09/20/2019 - 19:51
, , ,

मिति २०७६/०६/०३ गते  बुद्धशान्ति गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा दिप प्रज्वलन सहित नेपालको संबिधान वितरण गर्दै "संबिधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस" मनाउंदा कैद गरिएका केहि तस्विरहरु

मिति: 09/20/2019 - 19:51
, , ,

"बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँसभा" 

-मिति :२०७६/०३/१०

-स्थान : श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर  

- समय :दिनको १ बजे  

(केहि तस्विरहरु)

मिति: 06/25/2019 - 19:55
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

मिति २०७६/०२/२६ गते देखि २०७६/०३/५ सम्म संचालनमा रहेको "ग्रामिण खानेपानी मर्मत सम्भार तथा सरसफाई कार्यकर्ताको तालिम" कार्यक्रमका केही तस्विरहरु ..

मिति: 06/16/2019 - 16:56
, , , , , , , , , , , , , ,

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको मंगलबारे सडक खण्ड तथा कल्याण मार्ग निर्माणकार्यको तस्विरहरु 

मिति: 06/05/2019 - 07:58
, , , ,