‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

सूचना तथा समाचार

मेलमिलाप कर्ताको रुपमा सुचिकृत हुने सम्बन्धमा ....

४८ घन्टे मेलमिलाप तालिम लिई मेलमिलाप कर्ताको रुपमा सुचिकृत हुन इच्छुक नेपाली नागरिकबाट आबेदनको लागि जारी गरिएको सूचना ....

 

फारामको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

दस्तावेज: 

Pages