FAQs Complain Problems

सूचनाः

स्थानीय बिदा सम्बन्धमा .........

स्थानीय बिदा सम्बन्धमा .........

कार्यादेश सम्बन्धमा ।

कार्यादेश दिईएको सम्बन्धमा । 

सम्पर्कमा आउने बारे ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम तथा लकडाउनका कारण गत आ .व ०७६/७७ मा संचालन भई सम्पन्न हुन नसकेको ६ महिने कम्प्युटर तालिम पुन: संचालन हुने भएकोले सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरुलाई मिति २०७७/१२/०५ गते बुद्धशान्ति गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

मतदाता नामावली अध्यावधिक सम्बन्धि सूचना

बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा रहेको सहायक नामदर्ता अधिकारीको कार्यालयमा मिति २०७७/१०/१६ देखि १८ गते सम्म संकलन भएको १९५ जना नाम हटाउने तथा ५ जना संसोधन गर्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । यदि नकाट्नु पर्ने नाम काटिएको भए मिति २०७७/१०/२५ सम्ममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापामा सुचित गराई सच्याउन सकिने छ ।

लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७

लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७ 

दस्तावेज: 

म्याद थप सम्बन्धि सूचना

म्याद थप सम्बन्धि सूचना 

बोलपत्र आह्वाहन सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र आह्वाहन सम्बन्धि सूचना 

दस्तावेज: 

Pages