FAQs Complain Problems

सूचनाः

आइसोलेसन केन्द्रमा दाताहरुबाट प्राप्त जिन्सी सामग्री तथा नगदको विवरण

बुद्धशान्ति  गाउँपालिकाको  आइसोलेसन केन्द्रमा दाताहरुबाट प्राप्त जिन्सी सामग्री तथा नगदको विवरण प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । 

ईच्छुक मेल्मिलापकर्ताहरुलाई सुचिकृत हुनको लागि न्यायिक समितिको सूचना

ईच्छुक मेल्मिलापकर्ताहरुलाई सुचिकृत हुनको लागि बुद्धशान्ति गाउँपालिका न्यायिक समितिको सूचना 

युवराज कट्टेल

पद :: 
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

बुद्धशान्ति गा पा क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयको कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ..

दस्तावेज: 

कार्यादेश सम्बन्धमा

श्री माई भगवती कन्स्ट्रक्सन

देउमाई नगरपालिका-७ इलाम ।

(कार्यादेश सम्बन्धमा )

Pages