FAQs Complain Problems

सूचनाः

ईच्छुक मेल्मिलापकर्ताहरुलाई सुचिकृत हुनको लागि न्यायिक समितिको सूचना

ईच्छुक मेल्मिलापकर्ताहरुलाई सुचिकृत हुनको लागि बुद्धशान्ति गाउँपालिका न्यायिक समितिको सूचना 

युवराज कट्टेल

पद :: 
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

बुद्धशान्ति गा पा क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयको कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ..

दस्तावेज: 

कार्यादेश सम्बन्धमा

श्री माई भगवती कन्स्ट्रक्सन

देउमाई नगरपालिका-७ इलाम ।

(कार्यादेश सम्बन्धमा )

योजना सम्झौता तथा भुक्तानीको लागि पठाउने सम्बन्धमा

श्री वडा कार्यालय सबै

बुद्धशान्ति गाउँपालिका,

(योजना सम्झौता तथा भुक्तानीको लागि पठाउने सम्बन्धमा )

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (श्री सहकारी संस्था सबै - बुद्धशान्ति गाउँपालिका )

स्थानीय बिदा सम्बन्धमा .........

स्थानीय बिदा सम्बन्धमा .........

Pages