FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ०७८/७९ 10/10/2021 - 14:54 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/28/2021 - 12:30 PDF icon लैंगिक.pdf
शिक्षा ऐन ७७/७८ 09/29/2020 - 19:15 PDF icon शिक्षा एेन २०७६.pdf
कर्मचारी आचारसंहिता सम्वन्धी विनियमावली, २०७७ ७७/७८ 09/10/2020 - 13:49 PDF icon कर्मचारी आचारसंहिता-२०७७ (1).pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको सहकारी ऐन -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:34 PDF icon सहकारी.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको संघ संस्था दर्ता सम्बन्धि ऐन -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:34 PDF icon संघ संस्था.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको विपद ब्यस्वथापन (कोष) संचालन कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:33 PDF icon विपद व्यवस्थापन.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:31 PDF icon न्यायीक समिति.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको गाउँ खेलकुद संचालन सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:28 PDF icon खेलकुद.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:26 PDF icon कृषि पर्वद्धन.pdf

Pages