FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्याविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ( पहिलो सम्सोधन सहित) ०७८/७९ 03/24/2022 - 13:49 PDF icon न्यायिक कार्यविधि कालिमाटी-converted (1).pdf
बुद्धशान्ति राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ०७८/७९ 03/14/2022 - 18:23 PDF icon बुद्धशान्ति राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७८ ०७८/७९ 03/14/2022 - 18:20 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७८.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७८ ०७८/७९ 03/14/2022 - 18:16 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७८.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७८ ०७८/७९ 03/14/2022 - 18:13 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७८.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७८ ०७८/७९ 03/14/2022 - 18:12 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७८.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन २०७८ ०७८/७९ 03/14/2022 - 18:11 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन २०७८.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि, २०७८ ०७८/७९ 03/14/2022 - 18:10 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि, २०७८.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ०७८/७९ 10/10/2021 - 14:54 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/28/2021 - 12:30 PDF icon लैंगिक.pdf

Pages