FAQs Complain Problems

मन्जरी न्यौपाने

Image: 

Designation:

ठेगाना :: 
बुद्धशान्ति ५, झापा
फोन: 
९८१४०२०५७१
पद :: 
सहायक स्तर चौथो
Section: 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, वडा नं ५