FAQs Complain Problems

रुपा श्रेष्ठ

Image: 

Designation:

ठेगाना :: 
बुद्धशान्ति २, झापा
फोन: 
९८४००९३९६७
पद :: 
सहायक स्तर चौथो
Section: 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, वडा नं २