FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आइसोलेसन केन्द्रमा दाताहरुबाट प्राप्त जिन्सी सामग्री तथा नगदको विवरण

बुद्धशान्ति  गाउँपालिकाको  आइसोलेसन केन्द्रमा दाताहरुबाट प्राप्त जिन्सी सामग्री तथा नगदको विवरण प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । 

Pages