FAQs Complain Problems

७५/७६

कामदारको नामावली तथा स्वीकृत भएका आयोजनाको नाम पठाई दिन हुन (श्री वडा कार्यालय सबै)

प्रधनमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खटिएका कामदारका नामावली तथा स्वीकृत भएका आयोजनाको नाम पठाई दिन हुन .

Pages