FAQs Complain Problems

निर्वाचन कार्यालय झापाको सूचना ।

स्थानिय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भई कानुनले तोकेको समय भित्र निर्वाचनको खर्चको विवरण पेश गर्ने उम्मेदवारहरुले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने  सम्वन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: