FAQs Complain Problems

बुद्धशान्ति गाउॅपालिकामा आउन चाहनुहुने सम्पूर्णलाई फाराम भर्ने सूचना

बुद्धशान्ति गाउॅपालिकाका ,झापा,स्थाई घर ठेगाना भई हाल बैदेशिक रोजगारका क्रममा बिदेशमा रहनुभएका र बुद्धशान्ति गाउॅपालिकामा आउन चाहनुहुने सम्पूर्णलाई तलको लिंकमा क्लिक गरि तोकिएको विवरण भरिदिनहुन अनुरोध छ ।
https://forms.gle/W21HqmKPHACKJrJm9

आर्थिक वर्ष: