FAQs Complain Problems

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको आ.व २०७७/७८ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन को नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त विवरण तलको लिङ्क मा क्लिक गरि हेर्न सकिन्छ।

https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/11102

आर्थिक वर्ष: