FAQs Complain Problems

शिक्षक कर्मचारी तथा सहयोगी कार्यकर्ताहरुको दोश्रो चौमासिक निकाशा विवरण

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा बाट आ.ब.२०७४/७५ को शिक्षक  कर्मचारी तथा सहयोगी कार्यकर्ताहरुको दोश्रो चौमासिक निकाशा विवरण प्रकाशन गरिएको छ .

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: