FAQs Complain Problems

कामदारको नामावली तथा स्वीकृत भएका आयोजनाको नाम पठाई दिन हुन (श्री वडा कार्यालय सबै)

प्रधनमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खटिएका कामदारका नामावली तथा स्वीकृत भएका आयोजनाको नाम पठाई दिन हुन .

आर्थिक वर्ष: