FAQs Complain Problems

करार सेवामा मेडिकल अधिकृत तथा मेडिकल ल्याब टेक्निसियन पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धमा ।

करार सेवामा मेडिकल अधिकृत तथा मेडिकल ल्याब टेक्निसियन पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धमा । 

आर्थिक वर्ष: