FAQs Complain Problems

बुद्धशान्ति गा.पा -सूचनाहरु

सूचना...

अ.हे.व तथा अनमिहरुका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा सम्बन्धि सूचना  

सूचना ..

अपांगता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरि सूचना ..

मेलमिलाप कर्ताको रुपमा सुचिकृत हुने सम्बन्धमा ....

४८ घन्टे मेलमिलाप तालिम लिई मेलमिलाप कर्ताको रुपमा सुचिकृत हुन इच्छुक नेपाली नागरिकबाट आबेदनको लागि जारी गरिएको सूचना ....

 

फारामको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

 

 

दस्तावेज: 

पशु सेवा शखाको अनुदन कर्यक्रम सम्बन्धमा ।

पशु सेवा शखाको अनुदन कर्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।

Pages