FAQs Complain Problems

बुद्धशान्ति गा.पा -सूचनाहरु

बार्षिक बजेट ,नीति तथा कार्यक्रम पुस्तक २०७५/७६

बार्षिक बजेट ,नीति तथा कार्यक्रम पुस्तक २०७५/७६

दस्तावेज: 

लेखापरीक्षक सुचिकृत संबन्धमा

लेखापरीक्षक सुचिकृत संबन्धमा  

करारमा सेवा लिने सम्बन्धमा ।

हे.अ./अ.हे.व. र स्टाफ नर्स/अ.न.मफ. करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

आवेदन फारामको लागि यहाँ click गर्नुहोस

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा 

विभिन्न कर दस्तुर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/७६ का लागि विभिन्न कर दस्तुर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना.

सूचना

सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई तथा स्वास्थ्य चौकीमा २४ घण्टे बर्थिङ सेन्टरको शुभारम्भ

बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा मिति २०७४-१०-२१ आइतबारबाट दुईवटा नयाँ कार्यहरू शुभारम्भ भएका छन । वडा नं ६ मा नयाँ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई समुदघाटन र वडा नं ५ को स्वास्थ्य चौकीमा २४ घण्टे बर्थिङ सेन्टरको शुभारम्भ । इकाई उद्घाटनको अध्यक्षता वडा नं ६ का अध्यक्ष श्री शम्भुप्रसाद पौडेलज्युले र बर्थिङ सेन्ट

Pages