FAQs Complain Problems

बुद्धशान्ति गा.पा -सूचनाहरु

बुद्धशान्ति गाँउपालिका प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवदेन ।

बुद्धशान्ति गाँउपालिका वार्ड नं ४,५ स्थित टिमाइ खोलाको बगरबाट ढुङ्गा, गिट्टि तथा बालुवा (नदीजन्य पदाथर्) उत्खनन तथा संकलन कार्यका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवदेन

विद्यालयको लेखापरिक्षण सम्बन्धी सूचना

विद्यालयको लेखापरिक्षन सम्बन्धी सूचना-(शिक्षा शाखा)

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ..

<p>प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ..</p>

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

मेडिकल अधिकृत पदपूर्तिकाे अन्तिम नतिजा ।

Pages