FAQs Complain Problems

बुद्धशान्ति गा.पा -सूचनाहरु

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

 सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना- पद :किसन सूचीकरण सहजकर्ता

 सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना- सुपरिबेक्षक तथा गणक

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमका लागि सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना- सुपरिबेक्षक तथा गणक 

आइसोलेसन केन्द्रमा दाताहरुबाट प्राप्त जिन्सी सामग्री तथा नगदको विवरण

बुद्धशान्ति  गाउँपालिकाको  आइसोलेसन केन्द्रमा दाताहरुबाट प्राप्त जिन्सी सामग्री तथा नगदको विवरण प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । 

Pages