FAQs Complain Problems

बुद्धशान्ति गा.पा -सूचनाहरु

कोभिड राहत सम्बन्धी सूचना ।

कोभिड राहत सम्बन्धी सूचना ।

झापा जिल्ला अदालतको सूचना

झापा जिल्ला अदालतको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वाहन सम्बन्धी सूचना 

दस्तावेज: 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको आ.व २०७७/७८ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन को नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त विवरण तलको लिङ्क मा क्लिक गरि हेर्न सकिन्छ।

https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/11102

श्री सहकारी संस्था सबै- विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

श्री सहकारी संस्था सबै- विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 

दस्तावेज: 

Pages