FAQs Complain Problems

बुद्धशान्ति गा.पा -सूचनाहरु

निर्वाचन कार्यालय झापाको सूचना ।

स्थानिय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भई कानुनले तोकेको समय भित्र निर्वाचनको खर्चको विवरण पेश गर्ने उम्मेदवारहरुले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने  सम्वन्धी सूचना ।

कार्यक्रम अनुसार बजेट विवरण ०७९/८०

काे्यक्रम अनुसार बजेट विवरण ०७९/८०

दस्तावेज: 

Pages