‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

विद्युतिय हाजिर प्रणाली जडान गर्दाको केहि तस्वीरहरु ....