‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बालशिक्षक, कर्मचारी र निजि शिक्षक प्रोत्साहन कोष, कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 12/16/2018 - 15:45 PDF icon बालशिक्षक, कर्मचारी र निजि शिक्षक प्रोत्साहन कोष, कार्यविधि -२०७५
बुद्धशान्ति गा.पा.को आर्थिक ऐन ७५/७६ 10/10/2018 - 15:59 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५-३-२०.pdf
बिनियोजन ऐन ७५/७६ 08/28/2018 - 13:26 PDF icon biniyojan ain.pdf
निर्णय वा आदेश अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि ७४/७५ 03/28/2018 - 16:43 PDF icon निर्णय वा आदेश अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि.pdf
बिनियोजन ऐन ७४/७५ 03/13/2018 - 15:43 PDF icon Biniyojan Ain2074.pdf
आर्थिक ऐन ७४/७५ 03/05/2018 - 14:48 PDF icon Arthik Ain2074.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि ७४/७५ 03/05/2018 - 14:47 PDF icon सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 03/05/2018 - 14:34 PDF icon बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ final.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली ७४/७५ 03/05/2018 - 14:32 PDF icon गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली final.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 03/05/2018 - 14:30 PDF icon Gaunpalika Karyabivajan Niyam-final 3.pdf