FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको सहकारी ऐन -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:34 PDF icon सहकारी.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको संघ संस्था दर्ता सम्बन्धि ऐन -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:34 PDF icon संघ संस्था.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको विपद ब्यस्वथापन (कोष) संचालन कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:33 PDF icon विपद व्यवस्थापन.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:31 PDF icon न्यायीक समिति.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको गाउँ खेलकुद संचालन सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:28 PDF icon खेलकुद.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:26 PDF icon कृषि पर्वद्धन.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको कर तथा गैर कर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:24 PDF icon कर.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति संचालन निर्देशिका -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:22 PDF icon उपभोक्ता समिति.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:15 PDF icon आचार संहिता.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075 ७५/७६ 03/14/2019 - 16:12 PDF icon अपाङ्गता.pdf

Pages