‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

पूर्व कर्मचारी

नाम शाखा ईमेल फोन नं
रोहित आचार्य वडा नं.७ acharyaimagine@gmail.com ९८५२६२७२९१
भुमि निरौला ९८४२३८६१८६
गोबिन्द न्यौपाने ९८४२७९६६७२
मनोज राउत manojraut52@gmail.com ९८५२६५५५५०