‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

पूर्व कर्मचारी

नाम शाखा ईमेल फोन नं
मोहन आचार्य ९८५२६८०१८५
रोहित आचार्य वडा नं.७ acharyaimagine@gmail.com ९८५२६२७२९१
गीता सापकोटा वडा नं २ ९८११०९३५११
भुमि निरौला ९८४२३८६१८६
दुर्गा प्रसाद नेवार ९८१५९७७८९५
सुर्य प्रसाद सापकोटा शिक्षा ९८५२६८३००२
सुशील घिमेरे प्राबिधिक ९८१६००६३१४
गोबिन्द न्यौपाने ९८४२७९६६७२
मनोज राउत manojraut52@gmail.com ९८५२६५५५५०