‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

अनिल घिमिरे

Image: 
ईमेल: 
ghimereanil@gmail.com
ठेगाना :: 
चन्द्रगडी ,झापा
पद :: 
लेखा अधिकृत
फोन: 
९८४२६७५८४२
Section: 
लेखा