FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारेको सूचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारेको सूचना 

बेरोजगार निवेदनको ढांचा तथा अन्य जानकारीका लागि यहाँ click गर्नुहोला ..

www.pmep.gov.np

Pages