‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

सूचना तथा समाचार

शिक्षा शाखा द्वारा आयोजना गरिएको अतिरिक्त क्रियाकलापको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

बुद्धशान्ति गाउँपालिका-शिक्षा शाखा द्वारा मिति २०७५/१०/२१ गते आयोजना गरिएको आधारभुत तह स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलापको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ .

दस्तावेज: 

Pages